OD RÓŻNORODNOŚCI DO INNOWACYJNOŚCI

WARSZTAT O ZARZĄDZANIU RÓŻNORODNOŚCIĄ I WSPIERANIU INNOWACYJNOŚCI ZESPOŁÓW

W różnorodnym zespole, w którym każdy może być sobą i czuje się w pełni włączony podejmujemy lepsze decyzje i wypracowujemy więcej innowacyjnych rozwiązań.
czytaj więcej...

O ile prościej przebiega współpraca kiedy się ze sobą zgadzamy, pracujemy z osobami, które patrzą na świat i myślą podobnie do nas! Różnorodność w zespole bywa trudna – w komunikacji, wypracowywaniu wspólnego stanowiska czy finalnego rozwiązania, pod którym każdy będzie chciał się podpisać. Czy jednak prościej zawsze oznacza lepiej? Nie, kiedy zależy nam na wypracowywaniu oryginalnych i innowacyjnych rozwiązań. Różnorodność stawia wyzwania i wytrąca ze strefy komfortu ale w zamian gwarantuje większą kreatywność i zwiększa szansę na podejmowanie optymalnych decyzji.

Znaczenie wartości jaką jest różnorodność stale wzrasta w kontekście biznesu. Wiele organizacji deklaruje, że zarządzanie różnorodnością oraz inkluzja są dla nich ważnymi celami. Czy jednak jest to tylko kwestia wartości i odbywa się z poziomu całej organizacji i planowania struktury jej zatrudnienia? Zarządzanie różnorodnością może odbywać się z poziomu codziennej pracy każdego zespołu w organizacji i może być narzędziem wspierającym jego innowacyjność oraz efektywność działania. Nie wystarczy zapewnić w ramach zespołu ludzi o różnorodnych kompetencjach, trzeba sprawić, aby każdy z nich mógł w pełni realizować swój potencjał. Szczególna rola w tym procesie przypada liderom zespołów. Jak w budowaniu i prowadzeniu zespołów i planowaniu pracy projektowej unikać naturalnej tendencji do jednomyślności i korzystać z potencjału jaki daje różnorodność?

Zdobycie podstawowej wiedzy o:
 • Funkcji jednorodności i różnorodności w naszym życiu
 • Wymiarach różnorodności w ramach środowiska pracy.
 • Sytuacjach i projektach, w których szczególnie warto stymulować różnorodność.
Ćwiczenie umiejętności z zakresu:
 • Przeciwdziałania naturalnym tendencjom do jednomyślności w procesach i stosowania technik stymulacji różnorodności.
 • Diagnozowania różnorodności w zespole i uwrażliwiania się na nią.
 • Stymulowania innowacyjności i kreatywności poprzez różnorodność w zespole i procesie projektowym.
Dla liderów chcących zwiększyć efektywność pracy zespołowej, poprzez budowanie włączającego środowiska codziennej pracy, pozwalającego w pełni wykorzystać zalety płynące z różnorodności zespołu.
Podczas warsztatu przyjrzymy się psychologicznym mechanizmom, które powodują, że preferujemy jednorodność nad różnorodnością w życiu i pracy. Będziemy diagnozować wymiary różnorodności obecne w zespole i krytyczne z punktu widzenia projektu oraz nasze osobiste tendencje, jeśli chodzi o pracę z różnorodnością. Poznamy rolę różnorodności w stymulowaniu innowacyjności oraz kreatywności. Będziemy definiować sposoby stymulowania różnorodności podczas codziennej pracy i spotkań zespołowych

CELE

Zdobycie podstawowej wiedzy o:
 • Funkcji jednorodności i różnorodności w naszym życiu
 • Wymiarach różnorodności w ramach środowiska pracy.
 • Sytuacjach i projektach, w których szczególnie warto stymulować różnorodność.
Ćwiczenie umiejętności z zakresu:
 • Przeciwdziałania naturalnym tendencjom do jednomyślności w procesach i stosowania technik stymulacji różnorodności.
 • Diagnozowania różnorodności w zespole i uwrażliwiania się na nią.
 • Stymulowania innowacyjności i kreatywności poprzez różnorodność w zespole i procesie projektowym.

DLA KOGO

Dla liderów chcących zwiększyć efektywność pracy zespołowej, poprzez budowanie włączającego środowiska codziennej pracy, pozwalającego w pełni wykorzystać zalety płynące z różnorodności zespołu.

PRZEBIEG

Podczas warsztatu przyjrzymy się psychologicznym mechanizmom, które powodują, że preferujemy jednorodność nad różnorodnością w życiu i pracy. Będziemy diagnozować wymiary różnorodności obecne w zespole i krytyczne z punktu widzenia projektu oraz nasze osobiste tendencje, jeśli chodzi o pracę z różnorodnością. Poznamy rolę różnorodności w stymulowaniu innowacyjności oraz kreatywności. Będziemy definiować sposoby stymulowania różnorodności podczas codziennej pracy i spotkań zespołowych

TRENERKA

AGNIESZKA KWAŚNIEWSKA

Strategy Director, Saatchi&Saatchi, trenerka INSKILLS, psycholożka i trenerka grupowa. Zawodowo od 20 lat zajmuje się strategią marketingową w agencji reklamowej i firmie consultingowej. Aktualnie jest liderką zespołu strategicznego w agencji Saatchi&Saatchi. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z budowaniem strategii rozwoju marek oraz programów implementacyjnych obejmujących całościowe doświadczenie z marką. Odpowiada za rozwój narzędzi i metodologii pracy strategicznej. Przewodnicząca Rady Programowej oraz wykładowczyni Szkoły Strategii Marki SAR. Wielokrotna jurorka konkursów branżowych – EFFIE, Euroeffie, Mixx Awards, Young Creatives. Mentorka w programach Klubu Przedsiębiorczych Kobiet oraz Inkubatora i Klubu Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.

INFORMACJE

data: 27 czerwca 2024 r.
godz. 9-16.30
W koszcie: udział w warsztacie, materiały, certyfikat, lunch, przerwa kawowa
Cena early bird do 10 czerwca:
1290 zł netto
Cena regularna: 1490 zł netto
Scroll to Top